Dance.lv ŽURNĀLS

Dance.lv Žurnāls dokumentē dejas nozares aktuālos procesus, reflektē par notikumiem un problēmām dejas mākslā gan Latvijā, gan pasaulē, piedāvā diskusiju platformu nozares māksliniekiem, teorētiķiem, kā arī dejas praktiķiem un interesentiem.

Dance. lv Žurnāls tika radīts 2011 gadā ar mērķi nodrošināt telpu laikmetīgās dejas mākslas notikumu atspoguļošanai (žurnālu izveidoja Inta Balode, Maija Treile, Dita Jonīte). 2012 gadā tika radīta arī atsevišķa sadaļa baleta mākslai.

Kopš 2017. gada žurnālu administrē Latvijas Dejas informācijas centrs (LDIC, vad. Inta Balode) un tas veido daļu no LDIC platformas www.dance.lv.
Dance.lv Žurnāla redakcija ir neatkarīga un nodrošina refleksiju par visas dejas mākslas nozares notikumiem (baletā, laikmetīgajā dejā, skatuviskajā tautas dejā, mūsdienu dejās), kā arī veido notikumu hroniku. Redakcijas darbs nodrošina profesionālu dejas mākslas kritiku un Latvijas dejas mākslas popularizēšanu ārzemēs.
Kopš 2017. gada žurnālu administrē Latvijas Dejas informācijas centrs (LDIC, vad. Inta Balode) un tas veido daļu no LDIC platformas www.dance.lv.
Dance.lv Žurnāla redakcija ir neatkarīga un nodrošina refleksiju par visas dejas mākslas nozares notikumiem (baletā, laikmetīgajā dejā, skatuviskajā tautas dejā, mūsdienu dejās), kā arī veido notikumu hroniku. Redakcijas darbs nodrošina profesionālu dejas mākslas kritiku un Latvijas dejas mākslas popularizēšanu ārzemēs.

Galvenā Redaktore: Inta Balode

Atbildīgie redaktori:

Balets: Lauma Berga
Laikmetīgā Deja: Agnese Bordjukova
Skatuviskā Tautas Deja: Beāte Svarinska
Mūsdienu Dejas: Maija Tjurjapina + Anna Pierhuroviča
Teksta literārā redaktore: Maija Treile
Sociālo tīklu redaktore: Eva Krūmiņa
Redkolēģija: Dita Jonīte, Gundija Zandersone
Mājas lapas dizaineris un tehniskais atbalsts : Alans Stouns

Galvenā Redaktore: Inta Balode
Atbildīgie redaktori:
Balets: Lauma Berga
Laikmetīgā Deja: Agnese Bordjukova
Skatuviskā Tautas Deja: Beāte Svarinska
Mūsdienu Dejas: Maija Tjurjapina + Anna Pierhuroviča
Teksta literārā redaktore: Maija Treile
Sociālo tīklu redaktore: Eva Krūmiņa
Redkolēģija: Dita Jonīte, Lāsma Goba, Marija Saveiko, Anete Enikova, Gundija Zandersone
Mājas lapas dizaineris un tehniskais atbalsts : Alans Stouns