KAD VIŅI IR CITI? / ZI temp.dance ( Latvija )

25/05/2011

2011.gada 13. jūnijā, plkst. 19.00 un 21.00 , BETANOVUSS

Adrese: AB dambis 2

Laiks dejot 2011 ietvaros

PIRMIZRĀDE


Ideja un horeogrāfija: Ilze Zīriņa

Dejo: Ivars Broničs,  Aļona Buhalova, Laura Grase, Eva Kronberga,  Mārtiņš Sprūds, Rūta Vilcāne.

Mūzika: Chemical Brothers, Neutral

 

 

 

 

Mēs esam tādi, par kādiem izliekamies, tāpēc mums jābūt ļoti uzmanīgiem, izvēloties, par ko izlikties

( Kurts Vonnegūts )

 

Dejotāju uzdevums bija izvēlēties vienu no tēliem, kāds viņš vēlētos būt ( no filmas, no grāmatas, vai gleznas, vai dabas, vai dzīves utt ), izrakstīt īsu citātu vai izveidot īsu aprakstu, kas rakturo to. Citāts tika analizēts nevis vadoties pēc literārā satura, bet pēc vārdiem, kas attiecas uz tādiem dejas elementiem, kā laiks, telpa, forma, enerģija. Paralēli dejotāju personīgajam kustības izpētes procesam, horeogrāfs veido izrādi ļaujoties procesam studijā vadīt sevi, un ļaujot gadījumam veidot tēlu mijiedarbības.  Izaicinājums ir – nieietekmēties no izvēlēto tēlu emocionālās pasaules un fiziskās formas.

Mūs interesē, cik daudz gala rezultātā dejotāji līdzināsies izvēlētajiem tēliem un cik – sev, kā veidosies viņu un kā – iedomāto tēlu attiecības. Darba process ļauj dejotājiem meklēt sevī mazliet citādu es. Horeogrāfs nav pilnīgi brīvs savās izvēlēs – viņam izteikti jāreaģē uz to, kā mainās dejotāji procesa laikā.

Secinājums: Fantāzija, iztēle, iedomas, sapņi ir attāli radinieki realitātei.

 

Izrāde tapusi ar British Criticaldance ( Lielbritānija ) un Latvijas Kultūras koledžas atbalstu.