Seminārs „Vai tu zini, ko tu raksti?”

31/05/2014

Ceturtdien,12. jūnijā, 17:00/ Zirgu pastā

 

DANCE.LV žurnāls piedāvā                               

 

Profesores Dainas Teters lekcija par ķermeņa domājumiem:

–          par to, kā domā par ķermeni,

–          par to, kā tas pats domā un domājas.


 

„Slimības brīžos mēs esam spiesti atzīt, ka nedzīvojam vieni, bet esam pieķēdēti citas pasaules radījumam, kas ir pasaulēm tālu, kam nav zināšanu par mums un ar kuru nav iespējams sevi saprast: mūsu ķermenim.” (Marsels Prusts.)

“Ai, rumpīti, ai, rumpīti,
Tavu daiļu lunkanumu,
Pats mācēji malku cirst,
Pats puisīti dancināt.”

 

 

No 12. līdz 15. jūnijam seminārs esošajiem un topošajiem kritiķiem un žurnālistiem „Vai tu zini, ko tu raksti?”. Vada profesore Daina Teters un Latviešu valodas aģentūras metodiķe Anita Sniedze. Dalība ar īpašu ielūgumu. Rezultāti tiks publicēti www.journal.dance.lv

 

Seminārs notiek, sekojot DANCE.LV žurnāla misijai rūpēties par dejas kritikas attīstību un kvalitāti. Galvenā uzmanība seminārā tiks vērsta uz festivāla „Laiks dejot 2014” izrādēm veltītu tekstu radīšanu un detalizētu analīzi. Pēdējos gados ir daudz starptautisku mācību kritiķiem un teorētiķiem, bet ne tik bieži notiek iedziļināšanās latviešu valodā. Taču pieredze rāda, ka, analizējot tekstu lingvistiskos un gramatiskos aspektus, vienlaikus notiek nopietns darbs arī ar kritiku saturu. Līdz ar to izpratne par precīzu valodas līdzekļu izmantojumu būtiski uzlabo radīto tekstu kvalitāti.

 

Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds (www.kkf.lv) un Latviešu valodas aģentūra (www.valoda.lv)

 

Semināra „Vai tu zini, ko tu raksti?” vadītājas

 

Daina Teters – profesore, Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore, Semiotikas pētījumu centra vadītāja. Studējusi Latvijas Universitātē un Zalcburgas Universitātē, 1987. gadā saņēmusi maģistra grādu, 1996. gadā – filozofijas doktora grādu. Bijusi pasniedzēja Latvijas Mūzikas akadēmijā, pasniedzēja un asociētā profesore Latvijas Universitātē un kopš 2001. gada – asociētā profesore un profesore Latvijas Kultūras akadēmijā. Zinātniskās intereses: teorētiskā semiotika, kultūras semiotika, pilsētu semiotika, laika un telpas semiotika. Daina Teters ir Latvijas pārstāve Starptautiskajā Semiotikas studiju asociācijas komitejā. Pēc Dainas Teters iniciatīvas katru otro gadu Rīgā norisinās starptautisks zinātniski māksliniecisks projekts „Metamind”. Zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju Latvijas un ārvalstu izdevumos autore.

 

Anita Sniedze – Latviešu valodas aģentūras Izglītības daļas metodiķe. Latvijas Universitātē ieguvusi maģistra grādu filoloģijā, vairāk nekā desmit gadus bijusi latviešu valodas un literatūras skolotāja Valmierā. Rīko seminārus, kuros uz valodas stratēģijām lūkojas plašākā aspektā, par pedagogiem pieaicinot rakstniekus, aktierus, runas pedagogus un citu nozaru pārstāvjus. Regulāri izvērtē Latvijas skolēnu sniegumu latviešu valodas un literatūras centralizētajā eksāmenā. Darbojas valsts valodas atestācijas komisijā, tādējādi labi pārzina gan valodiskos, gan sociālos un politiskos aspektus, kas saistās ar latviešu valodas apguvi un lietojumu.