Radošo personu atbalsta programma

04/06/2018
No šā gada 1. februāra ir atvērta radošo personu atbalsta programma, ko administrē Valsts kultūrkapitāla fonds sadarbībā ar Latvijas Radošo savienību padomi.
Interesentiem atgādinām, ka atbalsts profesionālām radošajām personām pieejams radošās dīkstāves posmos, tostarp pārejošas darba nespējas laikā, un pensijas vecumā – ārstniecības un komunālo maksājumu daļējai segšanai. 
Lai pretendētu uz atbalstu, autora darbiem vai izpildījumiem būs jābūt publiskotiem vismaz 3 gadu laikā pirms iesnieguma parakstīšanas, kā arī personas bruto ienākumiem 3 kalendāra mēnešu laikā pirms atbalsta pieprasīšanas vidēji katrā mēnesī būs jābūt bijušiem zemākiem par pusi no valstī noteiktās minimālās darba algas jeb EUR 2015 mēnesī.
Viena radošā persona varēs saņemt minimālās algas apmēra atbalstu (EUR 430) sešus mēnešus gadā; slimības gadījumā – ne vairāk kā 10 dienu apmaksu, savukārt pensionētas radošās personas varēs saņemt atbalstu īslaicīgai daļējai ārstniecības izmaksu un komunālo maksājumu segšanai, saskaņā ar izmaksas apliecinošiem dokumentiem.
Profesionāla radošā persona atbalsta programmas kontekstā ir autors vai izpildītājs, kurš rada vai ar savu izpildījumu interpretē mākslas darbus arhitektūrā, dizainā, teātrī, mūzikā, vizuālajā mākslā, dejā, literatūrā un kinematogrāfijā, kā arī zinātniskajā jaunradē attiecīgajās radošajās jomās. Atbalsta programma neattiecas uz jaunradi kā amatierkustības izpausmi, amatniecību un ar radošajām jomām nesaistītu zinātnisko jaunradi.
Lai saņemtu atbalstu, profesionālai radošajai personai ar aizpildītu pieteikuma veidlapu un dokumentiem, kas apliecinātu radīto darbu esamību, slimības lapām un maksājumus apliecinošiem dokumentiem jāvēršas Latvijas Radošo savienību padomē (LRSP) pie Radošo personu atbalsta koordinatores Ritas Nikmanes.
E-pasts: atbalsts@makslinieki.lv
Tālr.: +371 26146487
Pieņemšanas laiki klātienē, Latvijas Radošo savienību padomes birojā, Rīgā, Baznīcas ielā 37-3:
P.  10.00 – 14.00
O. 14.00 – 18.00
T.  14.00 – 18.00
C. 10.00 – 14.00
Ar programmas nolikumu un veidlapām var iepazīties šeit: 
http://www.kkf.lv/index/radošo-personu-atbalsta-pasākumu-programma.html%20%20