PROFESIONĀLĀ APMĀCĪBA

12/05/2011

Latvijā laikmetīgo deju profesionālā līmenī var apgūt Latvijas Kultūras akadēmijā, kur uzņemšana ir ik pēc četriem gadiem, bet mācīšanās  – četrus gadus un un Latvijas Kultūras koledžā,. kur uzņemšana ir ik gadu, bet mācīšanās ilgums divus gadus.Latvijas Kultūras koledža

Deja.

Deja – deju kolektīva vadītājs ar specializāciju laikmetīgajā dejā. Studiju ilgums ir divi gadi, studiju forma – pilna laika studijas. Studiju programa sniedz teorētiskās, humanitārās un praktiskās zināšanas. Studiju laikā izglītojamiem tiek dota iespēja apgūt tādus specializācijas priekšmetus, kā klasiskā deja, laikmetīgā deja, ķermeņa nostādīšana, kompozīcija, džeza deja, hip-hop, raksturdeja, latviešu deja. Turklāt uzsvars tiek likts uz praksi. Jau pēc diviem gadiem studentiem jābūt konkurētspējīgiem kolektīva vadītājiem, tāpēc apmācības procesā uzmanība tiek vērsta uz studentu patstāvības un radošā potenciāla atraisīšanu.

 

Kultūras koledža ir viena no pieredzes un tradīciju bagātākajām koledžām Latvijā, kas piedāvā modernu izglītību kultūras jomā. LKK ir dibināta 1946.gadā kā Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums. Līdz ar straujajām izmaiņām politiskajā situācijā 1990.gadā tika veikta reorganizācija (Latvijas Kultūras skola) un tika izstrādātas jaunas, inovatīvas studiju programmas, kas atbilda jaunajai ekonomiskajai situācijai un darba tirgum.

2002.gadā Latvijas Kultūras koledža kļuva par vienu no pirmajām Ministru Kabineta dibinātajām koledžām – augstākās izglītības iestādi, kas piedāvā pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Ar LR Augstākās izglītības padomes 2004.gada 14.janvāra lēmumu LKK saņēma akreditāciju uz neierobežotu laiku.

Šobrīd LKK ir izglītības iestāde, kas apvieno stipras tradīcijas ar modernu, radošu vidi, studiju programmām un komandu. Tajā mācās ap 500 studentu, kuri 2-3 gados iegūst augstāko izglītību kādā no kultūras nozarēm. Koledža sadarbojas ar kultūras institūcijām visā Latvijā un Eiropā, lai nodrošinātu programmu piesaisti praktiskajam darbam.

Vairāk lasiet: www.kulturaskoledža.lv

—————————————————————————————————

Latvijas Kultūras akadēmija

Jaunas grupas uzņemšana jau 2011.gada vasarā!

Audivizuālās mākslas katedra. Akadēmiskās bakalaura augstākās izglītības programmas „Mākslas” apakšprogramma. Modernās dejas horeogrāfija. Pilna laika studijas.

Apakšprogrammu Modernās dejas horeogrāfija izstrādājusi un īsteno LKA Teātra un audiovizuālās mākslas katedra, un tā veidota atbilstoši LR Augstskolu likumam un LKA Senāta lēmumiem. Apakšprogrammas vadītāja ir asociētā profesore Olga Žitluhina.

Apakšprogrammas mērķis ir sagatavot teorētiski un praktiski izglītotus, patstāvīgi un radoši domāt un strādāt spējīgus mākslas zinātņu bakalaurus – profesionālus laikmetīgās dejas horeogrāfus un dejotājus. Mācību procesā studentiem tiek sniegta vispārēja humanitārā izglītība, kā arī teorētiskas un praktiskas zināšanas laikmetīgās un arī tradicionālajās dejas disciplīnās. Apakšprogramma dod iespēju iepazīt pasaules jaunākās tendences dejas mākslas teorijā, metodikā un radošajā praksē.

Lai sekmīgi iestātos un studētu apakšprogrammā studentiem nepieciešama vidējā izglītība, interese un priekšstats par Latvijas un pasaules kultūru, it īpaši deju, labas latviešu un svešvalodu zināšanas, kā arī piemērotība profesijai – spēja radoši strādāt, atbilstoši fiziskie dotumi, iepriekšēja sagatavotība dejas mākslā, muzikalitāte un ritma izjūta. Reflektantiem jābūt zināšanām par klasiskās dejas pamatiem (baleta izglītība nav obligāta).

Studējošie apgūst zināšanas dejas, literatūras, mākslas, mūzikas, filozofijas u.c. vēsturē un teorijā, kā arī studiju kursus, kas sniedz teorētiskas un praktiskas zināšanas laikmetīgās dejas nozarē – Laikmetīgās dejas kompozīcija un horeogrāfija, Laikmetīgās dejas teorija un tehnika, Improvizācija un kontaktimprovizācija, Klasiskās dejas teorija un metodika, Klasiskās modernās dejas teorija un metodika, Funkcionālā anatomija, Ķermeņa nostādīšana, Modernās dejas vēsture, Aktiera meistarība un režija, Tai Chi, Joga, Aikido u.c.

Studiju programmas ietvaros tiek organizēta studentu un pedagogu sadarbība ar citu valstu augstskolām. Studentiem tiek piedāvāti kursi, semināri un meistarklases, kurus vada vieslektori no ārvalstīm (dažādas laikmetīgās dejas tehnikas, improvizācija, kontaktimprovizācija, kompozīcija u.c.) kā arī līdzdalība Latvijā notiekošajos laikmetīgās dejas pasākumos (Improvizācijas un skices, Laiks dejot u.c.). Apmācības procesā, ārvalstu pedagogu meistarklases un eksāmenu – koncertu publisku

izrādīšanu projektu konkursu kārtībā finansiāli atbalsta Latvijas Kultūrkapitāla fonds.

Mācību procesā studenti var izmantot LKA videotēku, bibliotēku, audio un video aparatūru. Modernās dejas horeogrāfijas apakšprogrammas realizācijai tiek izmantota zāle Ludzas ielā 24. Kompozīcijas publiskajiem eksāmeniem tiek izmantotas Dailes teātra mazā zāle, Sapņu fabrika, Grīvas mēbeles u.c.

Pirmo divu mācību gadu laikā studenti nedrīkst strādāt specialitātē (darbu, kas saistīts ar deju) bez apakšprogrammas vadītājas oficiālas atļaujas.

Apakšprogrammas vadītāja – asoc.prof. Olga Žitluhina

Studiju ilgums – 4 gadi (8 semestri)

Iegūstamais grāds – Humanitāro zinātņu bakalaura mākslās akadēmiskais grāds

Uzņemšana – 2011. gada vasarā (2011./2012. studiju gads).

Iestājpārbaudījumi:

jāiesniedz sertifikāti ar pozitīvu (A, B, C, D vai E līmenis) vērtējumu angļu vai vācu, vai franču valodas un latviešu valodas un literatūras centralizētajos eksāmenos.

radošais pārbaudījums

Lasiet vairāk par programmu: www.lka.edu.lv