Pārmiesošanās. Par Alises Madaras Bokalderes kustību izrādi “Lolojums”

Annija Belogrudova

Reizēm tiešām nevajag daudz – ne uz skatuves, ne dzīvē. Un varbūt reizēm par mākslu nav nepieciešams izteikties ar vārdu plūdiem.

Mēģinot runāt par horeogrāfes Alises Madaras Bokalderes kustību izrādi “Lolojums” (pirmizrāde 2019. gada 26. novembrī fotostudijas “Suns Studio” telpās), ir divi varianti – vai nu izstāstīt visu, vai arī izpaust pieredzēto abstrakti, lai priekšlaicīgi neatklātu nozīmīgas detaļas. Šoreiz tā vietā, lai iztirzātu profesionālos paņēmienus, skatuves noformējumu un citus elementus, riskēju un ļāvos iedvesmai, ko manī raisīja “Lolojums”.

Man personīgi izrāde bija kā haiku*, kas pārmiesojusies kustībā un ap to radītajā atmosfērā, tādēļ savu iedvesmu un vienlaicīgi šo recenziju reinkarnēju “lolojuma haikās”. Tās vizuāli papildinātas ar Unas Tāles Medvides fotogrāfijām no izrādes mēģinājuma.

Ļoti ceru, ka ikvienam, kam vēl nav paveicies izrādi noskatīties, būs tāda iespēja. Kaut kur, kaut kad.





* Haiku (arī hokku) – japāņu dzejas žanrs un forma. Haiku ir trīsrinde, kuras 1. un 3. rindā ir 5 zilbes, vidējā – 7 zilbes. (Autoru kolektīvs. Enciklopēdiskā vārdnīca. 1. sējums. Rīga: Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991. 230. lpp.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.