“No miglas”

Kamerizrāde “No miglas” ir eksperimentāls projekts, kurā latviešu tautas deja mijiedarbojas ar 21.gs. elektroniskās mūzikas skanējumu un tautas tērpu forma tiek pielāgota skatuvei un mūsdienīgam askētismam. “No miglas” tiek izdejota cilvēka iekšējā pārdzīvojumu pasaule, kurā pretnostatīts sabiedrības vairākuma spēks un indivīda brīvnoteikšanās alkas.

Kamerizrādi veido un izdejo LU Tautas deju ansambļa “Dancis” dejotāji.

Horeogrāfijas autors – Krišjānis Šimis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.