Izsludināts konkurss „XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Latviešu skatuviskās tautas dejas koncerta vai uzveduma mākslinieciskā koncepcija”

04/12/2020

Konkursa „XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Latviešu skatuviskās tautas dejas koncerta vai uzveduma mākslinieciskā koncepcija” mērķis ir noteikt labāko mākslinieciskās koncepcijas ieceri un dalībnieku, kas nodrošinās XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Latviešu skatuviskās tautas dejas koncerta vai uzveduma īstenošanu 2023. gada 3. jūlijā.

Latviešu skatuviskās tautas dejas koncerts vai uzvedums iecerēts kā viens no XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pasākumiem ar mērķi saglabāt un jaunā kvalitātē atklāt latviešu skatuvisko tautas deju žanra robežās, parādot gan izcilākās horeogrāfijas, gan jaunrades iespējas, neizslēdzot inovācijas.

Konkursa darba uzdevums ir izveidot koncerta vai uzveduma māksliniecisko koncepciju, tajā ietverot māksliniecisko, režisorisko un scenogrāfisko ieceri, kā arī repertuāra veidošanas principus.

Konkurss notiks divās kārtās: pirmā kārta – mākslinieciskās koncepcijas piedāvājuma izvērtējums, otrā kārta – sarunu procedūra. Piedāvājumus izvērtēs Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) izveidota komisija – jomas speciālisti vismaz piecu cilvēku sastāvā, ieskaitot komisijas priekšsēdētāju.

Piedāvājumi konkursa pirmajai kārtai iesniedzami līdz 2021. gada 5. martam LNKC birojā personīgi vai ierakstītā pasta sūtījumā.

Konkursa nolikums ir pieejams LNKC tīmekļvietnē

Foto no Latvijas Nacionālā kultūras centra arhīva.