“Īsa pamācība mīlēšanā”

22/08/2019

Latviešu skatuviskās dejas uzvedums “Īsa pamācība mīlēšanā” ir tautas deju ansambļa “Lielupe” izdejots uzvedums, kurā sadarbībā ar režisori tapis vienots stāsts, kas balstīts Rūdolfa Blaumaņa humoristikā. 
Uzvedumā apvienotas populārākas un mazāk zināmas latviešu skatuviskās tautas dejas horeogrāfijas, kas kopā ar aktieru darbu veido vienotu sižetu un atklāj Blaumaņa darba humoristiku. 
Viegls, gaišs uzvedums, kas ļauj priecāties par plašo latviešu skatuviskās dejas pūra bagātību.

Deju uzvedums tapis TDA “Lielupe” 60 gadu jubilejas koncerta ietvaros. Veidojot uzvedumu, radošā grupa vēlējās parādīt un izcelt latviešu skatuviskās dejas bagātību un dažādību, īpaši plašo raksturdeju klāstu. 
Rūdolfa Blaumaņa prozas darbs “Īsa pamācība mīlēšanā” ļāva meklēt un atrast šīs dažādās rakturdejas, kas kopā ar aktieriem ļautu izstāstīt skatītājam gaišu, vieglu un humoristisku stāstu. 
Pirmā un galvenā vēlme, veidojot uzvedumu, bija skatītājam parādīt garā īsti latvisku stāstu, kas ļautu apzināties arī gaišo, jestro, dzīvas mīlestības pilno latvietības pusi.

Deju uzvedumā iekļautas dažādu horeogrāfu dejas. Izmantotas Jāņa Ērgļa, Taigas Ludboržas, Edija Purmaļa, Baibas Ķesteres, Litas Freimanes, Gitas Ūdres, Ginta Baumaņa un Jāņa Vilcāna horeogrāfijas. 

Mākslinieciskā komanda
Režisore: Lolita Muižniece
Scenogrāfs: Ivars Pirvics
Tautas tērpu sakomplektēšana: Elita Simsone, Zaiga Pielēna-Pelēna
Kustību konsultants mizanscēnās: Baiba Ķestere 
Mūzika: tautas mūzika Gunāra Igauņa, Jura Vaivoda, grupas “Ornaments”, “Laimas myzikanti”, apdarē, Jura Kulakova, Ulda Marhilēviča mūzika, latviešu tautas dziesma grupas “Lady sweet” apdarē
Izpildītāji: tautas deju ansamblis “Lielupe”


2019. gada 25. maijs, Zemgales Olimpiskais centrs, Jelgava