Helsinku Mākslas universitāte izsludina uzņemšanu dejas un teātra pedagoģijas programmās

05/01/2018

Helsinku Mākslas universitātes Teātra akadēmija izsludina pieteikšanos dejas pedagoģijas un teātra pedagoģijas maģistra studiju programmās, kas piedāvā jaunu skatījumu uz mākslas izglītību un veicina dinamisku mākslas un pedagoģijas mijiedarbību.

Studijas ilgst 2 gadus (120 kredītpunkti), sākums – 2018. gada rudenī. ES pilsoņiem un rezidentiem studijas ir bez maksas.

Prasības: augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība, tajā skaitā apgūti studiju kursi dejas vai teātra jomā vismaz 60 kredītpunktu apjomā, angļu valodas prasme, ko apliecina sertifikāts. Teātra akadēmija pieļauj iespēju abās programmās pieņemt studentus bez pabeigtas augstākās izglītības, ja pretendentam ir profesionālā pieredze attiecīgajā mākslas jomā (precīzus nosacījumus skatīt programmas vietnē).

Pieteikšanās būs atvērta no 2018. gada 9. līdz 24. janvārim 15:00 (pēc Somijas laika).

Informācija par dejas pedagoģijas studiju programmu: http://www.uniarts.fi/en/masters-degree-programme-dance-pedagogy

Informācija par teātra pedagoģijas studiju programmu: http://www.uniarts.fi/en/teak/masters-degree-programme-theatre-pedagogy