Dejas balvu gaidot. Ekspresintervija ar Rūtu Pūci

27/04/2021

Nominācijas: “Pārsteigums dejas mākslā” (projekts “Deja domā. Kā deju uztvert, saprast un aprakstīt”) un “Ieguldījums dejas mākslā” (par profesionālās vidējās izglītības programmas “Laikmetīgā deja” izveidošanu PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Baleta skolā)

Ko tev nozīmē Dejas balvas nominācija?

Tā man nozīmē, ka darbs ir pamanīts un vēl kādam tas šķitis darīšanas vērts. Gribot negribot, tas ir patīkami un pēdējā gada pasaules notikumu kontekstā arī ļoti uzmundrinoši, iedvesmojoši un bezjēdzības sajūtu mazinoši.

Ar ko vai kāpēc darbs, par ko esi nominēta, ir svarīgs tev pašai? 

Laikmetīgās dejas programmas izveide Rīgas Baleta skolā ir svarīga, jo patiesi ticu, ka laikmetīgā deja ikvienu cilvēku padara par labāku cilvēku, vai pareizāk – cilvēcīgāku cilvēku. Līdz ar to šīs programmas izveide manī rada pārliecību, ka tā pasauli padarīs labāku, cilvēcīgāku, pieņemošāku, domājošāku, gudrāku, stiprāku un drosmīgāku.

Savukārt projekts “Deja domā” man svarīgs ar to, ka tas deva iespēju dejas profesionāļiem sarežģītos apstākļos strādāt un piedzīvot mākslas radīšanas procesu.

Kuram dotu balvu savā nominācijā?

Dotu Ditai Jonītei par ieguldījumu un “Factory Kingz” kā pārsteigumam.

Kāda ir tava dejas definīcija?

Deja ir pasaules uztveres modelis, komunikācijas veids un mākslas nozare, kurā tiek izmantots viss cilvēka ķermenis. Tā spēja būt telpā, radīt telpu sevī, skaņas, elpu, ritmu, kustību, domāšanu, izjūtas, emocijas, atmiņu, iztēli, iesaistot arī muskuļus, kaulus, ādu, balsi – visu sevi.

Viena izmaiņa, kas noteikti būtu nepieciešama Latvijas dejas vidē?

Skaidrāka dejas kā mākslas nozares vieta, pretendējot uz valsts finansējumu dejas māksliniekiem, vispār šīs jomas sakārtošana.

Foto: Anna Novikova