Aicinājums pieteikties forumam “Tanzkongress 2022”

24/04/2021

Sestais starptautiskais dejas, horeogrāfijas, kustības teorijas un prakses aktualitāšu diskusiju forums Tanzkongress 2022, kas notiks 2022. gada 16.–19. jūnijā Maincā (Vācijā), aicina pieteikties dalībniekus.

Foruma tēma 2022. gadā būs “Apmaiņas potenciāli” (Sharing Potentials), tā mērķis nodrošināt dejas sabiedrībai platformu, kur dalīties ar idejām, apmainīties ar pieredzi un mācīties citam no cita arvien daudzveidīgākajā un iekļaujošākajā dejas pasaulē.

Līdz 2021. gada 31. maijam dejotāji, dejas profesionāļi, horeogrāfi, režisori, dramaturgi, producenti, teorētiķi, kompāniju un teātru vadītāji aicināti iesūtīt projektu un pētniecības idejas efektīvākas informācijas resursu apmaiņas metodēm. Tiek gaidīti arī dažādi pieteikumi, kas saistīti ar sadarbības veicināšanu repertuāra teātru vai kompāniju un neatkarīgo dejas mākslinieku starpā. Pieteikumi tiek pieņemti arī no citu mākslas un zinātnes nozaru pārstāvjiem.

Aicinājumi iedalīti divās kategorijās, un tie paredzēti grupām ar vismaz divām personām. Īpaši gaidīti pieteikumi, kas kritiski aplūko tipiskus un vispārpieņemtus formātus.

Pieteikumi iesniedzami angļu vai vācu valodā dramaturģei Ingidai Gerbutavičiūtei igerbutaviciute@tanzkongress2022.de, tematā rakstot norādi Open Call I vai Open Call II. Atbildes uz pieteikumiem tiks izsūtītas aptuveni 2021. gada jūlija vidū.

Aicinājums I (Open Call I): Apmaiņas potenciāli

Pandēmijas situācija aktualizējusi jautājumu, kāda ir mūsu darba kultūra?  Kā mēs varam to pārvērtēt, veidojot zaļākus un pieejamākus darbus, rīkojoties ilgtspējīgāk un iekļaujošāk? Dejas kongresa organizatori vēlas rosināt diskusiju, kā savstarpēji dalīties zināšanās un citos resursos, pārsniedzot tradicionālās robežas. Kādas sadarbības formas mūs iedvesmo mākslinieciskajā, analītiskajā un institucionālajā darbā? Kādi jauni sadarbības modeļi ir parādījušies pandēmijas iespaidā? Pieteikumos tiek gaidīti gan labākās prakses piemēri, gan ieteikumi nākotnes koncepcijām.

Aicinājums II (Open Call II): Neatkarīgās dejas un repertuārteātru savienošana

Neatkarīgās dejas sabiedrības paštēlu veido tās elastīgums  un lielais radošais potenciāls. Ikdienas darbu šajā sektorā bieži vien iespaido nestabili ekonomiskie apstākļi. Turpretī repertuāra teātri ir daudzveidīgas ražošanas, radīšanas un izrādīšanas vietas, kam jārada lieli apmeklējumu skaitļi.  Neskatoties uz šīm atšķirībām, struktūras un estētikas ziņā abas formas tuvinājušās. Sadarbības formas un hibrīdformāti mūsdienās vairs nav nekas neparasts. Kādas perspektīvas un izaicinājumi ir saistīti ar šīm sadarbības formām? Ko tas nozīmē dejotājiem, teātriem, producentiem, politikas un izglītības veidotājiem un skatītājiem? Kādas stimulējošās pieredzes un modeļi jau pastāv un kādas (sociālās) utopijas no tām var attīstīt?

Pieteikumā iekļaujamā informācija:

1) īss pieteikuma apraksts (līdz 500 vārdiem);

2) kodolīgs CV katram pieteikuma dalībniekam (līdz 250 vārdiem katram);

3) papildu informācija tehniskajam un telpas nodrošinājumam, iekļaujot informāciju par paredzēto norises laiku, valodu un citiem apstākļiem; 

4) aptuvens izmaksu aprēķins.

Tiek pieņemti pieteikumi arī video un audio ziņu veidā, izmantojot, piemēram, WeTransfer platformu. 

Forumu organizē Federālais Kultūras fonds un Maincas Valsts teātris. Papildu informācija Maincas Valsts teātra mājaslpā un foruma Facebook vietnē.