Adi Elzams (Izraēla) LAIKS DEJOT 2014 ietvaros

29/05/2014

Adi Elzams (Izraēla)

Kontaktimprovizācija / Improvizācija

Ceļš, kuru neizvēlamies

Paskatīsimies, kādas ir kustības iespējas un kuru no iespējām mēs izvēlamies vispirms. Tagad mēs noliekam šo iespēju malā un ejam pa mazāk iemīto taku. Mēs izmantosim iespējas, kuras parasti aizmirstam. Kā izskatās šis ceļš? Kā mēs tajā jūtamies? Kādas citas iespējas mums paveras, kad ejam šo jauno ceļu?

Atlaižot vaļā savus ieradumus, mēs atveram durvis uz aizmirstu istabu, kas pilna ar mūsu zaudētajām kustībām, virzieniem, kustību ceļiem, kuru mēs parasti nepamanām un neizvēlamies.

Mēs ielūdzam šīs jaunās/vecās iespējas atpakaļ savā ķermenī/kustībā/dzīvē un ļaujam tām vest mūs uz nezināmām vietām mūsos pašos.

 

Atbīvošanās zem pēdām, ļaujot ieiet locītavu dziļumā, ļaujot svaram krist zemē un no atbrīvotas kustības atkal celties uz augšu. Tā ir dzīves kustība, neierobežota enerģija, kas rodas no atbrīvošanās.

Caur klausīšanos un ne-darīšanu mēs atradīsim plūstošu dabisko kustību, kas aizved uz jaunām vietām.

Ja mēs ļausim, mēs būsim pārsteigti.

Ja mēs atbrīvosimies, mēs atradīsim lielu spēku.

Ja mēs sekosim kustībai, mēs sevi sajutīsim vienkāršā un nebeidzamā dzīves straumē.

Šajā klasē mēs nedarīsim neko.

Adi Elzams (Izraēla) ir mākslinieks, dejotājs, skolotājs un kustības pētnieks. Sācis dejot 10 gadu vecumā Izraēlas tautas dejas skolā The Iris of Nazareth, 2005.gadā pievērsies laikmetīgajai dejai un performancei. Mācījies Modernās dejas akadēmijā Haifā, dejojis Vertigo Dance Company un kompānijā DeDe Dance. Strādājis ar tādiem horeogrāfiem kā Ofra Aidela (Ofra Idel), Elads Šekters (Elad Shecter), Rina Vertheima (Rina Vertheim), Matans Levkovičs (Matan Levkowich), Juvals Goldštains (Yuval Goldshtain), Šarona Floršaima (Sharona Floreshaim) u.c.

Pēdējos sešus gadus Adi māca kontaktimprovizāciju gan Izraēlā, gan citur pasaulē (2014.: Malmē, Izraēlā, Indijā, Japānā, Latvijā), ir arī  divu lielu festivālu producents: Israeli Contact Improvisation festival un ImproJunction (izrāžu festivāls). Adi mācīšanas veidu ietekmējuši viņa skolotāji: Andželika Doni (Angelika Dony), Arija Burnšteina (Arya Burshtein), Martins Keogs (Martin Keogh), Noams Kameli (Noam Cameli), Daniels Lepkovs (Daniel Lepkoff), Ilans Levs (Ilan Lev), bet visvairāk viņš iemācās no saviem skolniekiem.

Šobrīd Adi pievērsies galvenokārt kontaktimprovizācijai un izrāžu improvizācijai.

 

foto: publicitātes foto