Vērtēšanas kritēriji

Dejas balvas žūrija kopā ar biedrības “Latvijas Dejas informācijas centrs” valdi, ņemot vērā pamatprincipus klasiskās dejas, laikmetīgās dejas, skatuviskās tautas dejas, mūsdienu dejas un izrāžu vērtēšanā, izstrādāja galvenos kritērijus, pēc kuriem vadīsies, skatoties izrādes. Lēmumi tiks pieņemti, savstarpēji diskutējot un argumentējot savu viedokli kolēģiem. Dejas balvas likteni nelems punkti un matemātika. Kritēriji izstrādāti, lai vienotos par atbalsta punktiem sarunu uzsākšanai starp ļoti atšķirīgu žanru ekspertiem un lai darbu pieteicējiem būtu vieglāk orientēties un saprast, vai izrāde / iestudējums / uzvedums atbilst Dejas balvas idejai un nolikumam.

IDEJA

  • idejas oriģinalitāte; izvēlētās tēmas / metodes / risinājumu aktualitāte mākslinieciskā un sociālpolitiskā kontekstā

HOREOGRĀFIJA

  • kompozīcija, oriģinalitāte, stils, lakonisms. Horeogrāfija kā dejotāja individuālā ķermeņa valoda. Attiecības ar citiem dejotājiem, telpu, skatītājiem, vidi, grupu zīmējumu izveide. Horeogrāfijas izteiksmes līdzekļu izvēles atbilstība idejai  

REŽIJA

  • darba dramaturģija, struktūra, vienota veseluma izveide, temporitms, uzveduma / izrādes elementu mijiedarbība

IZPILDĪJUMS

  • izpildījuma un dejas tehnikas kvalitāte, individuālā tehnika, sadarbība ar partneri un grupu. Ansambļa izjūta. Laika, telpas un ritma izjūta, klātbūtnes kvalitāte

SKANISKAIS NOFORMĒJUMS

  • mūzika un skaņu partitūra. Muzikālā materiāla izvēle, atbilstība idejai, īpaši izrādei / uzvedumam radīta skaņu partitūra, skaņdarba oriģināla interpretācija. Horeogrāfijas un mūzikas materiāla mijiedarbība. Balss, teksta un citu skaņas avotu izmantojums 

VIZUĀLAIS NOFORMĒJUMS

  • tērpi, scenogrāfija, zīmējums, telpa, tās izvēle un izmantojums. Gaismu un video izmantojums un atbilstība darba idejai. Oriģināli risinājumi, sadarbība ar citu nozaru māksliniekiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.