06/09/2017

Vērtēšanas kritēriji

Dejas balvas žūrija kopā ar biedrības “Latvijas Dejas informācijas centrs” valdi, ņemot vērā pamatprincipus klasiskās dejas, laikmetīgās dejas, skatuviskās tautas dejas, mūsdienu dejas un izrāžu vērtēšanā, izstrādāja galvenos kritērijus, pēc kuriem vadīsies, skatoties izrādes. Lēmumi tiks pieņemti, savstarpēji diskutējot un argumentējot savu viedokli kolēģiem. Dejas balvas likteni nelems punkti un matemātika. Kritēriji izstrādāti, lai vienotos par atbalsta punktiem sarunu uzsākšanai starp ļoti atšķirīgu žanru ekspertiem un lai darbu pieteicējiem būtu vieglāk orientēties un saprast, vai izrāde / iestudējums / uzvedums atbilst Dejas balvas idejai un nolikumam.

IDEJA

HOREOGRĀFIJA

REŽIJA

IZPILDĪJUMS

SKANISKAIS NOFORMĒJUMS

VIZUĀLAIS NOFORMĒJUMS