Category Archives: Iespējas

Dejotāju konkurss dejas kompānijai Rambert2

Vecākā Lielbritānijas dejas kompānija Rambert konkursa kārtībā meklē jaunus laikmetīgās dejas izpildītājus darbam otrajā ansamblī Rambert2 periodā no 2018. gada jūlija no 2019. gada jūlijam, vienlaikus iegūstot profesionālo maģistra grādu dejā. Pieteikumi tiek izskatīti iesniegšanas secībā, atlase notiks 2018. gada 1. – 4. februārī Londonā. Vairāk informācijas: http://www.rambert.org.uk/about-us/rambert2/wanted-worlds-best-young-dancers/

Ungārijas Nacionālais balets meklē dejotājus

Ungārijas Nacionālais balets izsludina dejotāju atlasi 2018./2019. gada sezonai. Tiek gaidīti pieteikumi no dejotājiem (vīriešiem un sievietēm) ar klasiskā baleta izglītību un izcilu tehniku. Pieteikšanās termiņš: 2017. gada 20.decembris, atlase notiks Budapeštā 2018. gada 14. janvārī. Vairāk informācijas: http://www.opera.hu/v/audition-for-the-hungarian-national-ballet-7/

Iespēja Latvijas māksliniekiem un menedžeriem īstenot projektus ASV

Līdz 2017. gada 5. decembrim dažādu jomu mākslinieki un menedžeri var pieteikties ASV organizācijas CEC ArtsLink Neatkarīgo projektu programmai. Obligāti jābūt sadarbībai ar organizāciju ASV. Projekts jāīsteno ASV, iesaistot vietējo kopienu, daļa aktivitāšu var notikt dalībnieku mītnes valstī. Maksimālā piešķīruma summa: 5000 USD. Vairāk informācijas: http://www.cecartslink.org/grants/independent_projects/

Konkurss jaunajiem baleta horeogrāfiem

Līdz šī gada 17.decembrim jaunie horeogrāfi (18-35 gadi), kuri darbojas klasiskā vai neoklasiskā baleta žanrā, var pieteikt savus darbus 2. Jauno horeogrāfu konkursam, ko organizē Bordo Nacionālā Opera, Biaricas balets un Reinas Nacionālā opera. www.concours-de-jeunes-choregraphes.com

Konkurss starpdisciplināras izrādes veidošanai Gotlandē

Brīvdabas izrāžu telpa Gotlandē, Zviedrijā – Variété Hablingbo teātris – aicina jaunus (līdz 35 gadiem) starpdisciplināri strādājošus māksliniekus pieteikt radošo projektu idejas. Izvēlēto projektu paredzēts izrādīt 30 reizes laika posmā no 2018. gada 7. jūlija līdz 10. augustam. Projekta māksliniekiem tiks piešķirta stipendija 15 000 EUR apmērā, kā arī nodrošināta izrādes veidošanas rezidence jūnijā. http://varietehablingbo.com/open-call-2018

Festivāls Šveicē aicina pieteikt projektu idejas

Belluard Bollwerk International festivāls Šveices pilsētā Fribūrā aicina māksliniekus pieteikt starpdisciplinārus radošos projektus par vientulības tēmu izrādīšanai 28. jūnijā–7. jūlijā viduslaiku nocietinājumā vai citā festivāla telpā. Darbiem jābūt iepriekš neizrādītiem. Festivāls apmaksās izrādes veidošanas izdevumus 2000-12 000 Šveices franku apmērā, kā arī iespēju robežās apņemas segt ceļa izdevumus. Pieteikšanās līdz 10. decembrim. 2018.belluard.ch/en/call-appel/short/

Dejas kompānija Dānijā aicina pieteikties horeogrāfus

Black Box dejas kompānija Dānijā aicina horeogrāfus pieteikties konkursam, lai iegūtu tiesības veidot dejas izrādes ar nosaukumu „NO SEX” saistībā ar kādu no tēmām – dzimte, seksualitāte, sabiedrības pārmērīgā seksualizācija. Kompānija izvēlēsies horeogrāfus 2 dejas izrāžu veidošanai laika posmā no 2018. gada februāra līdz septembrim. Horeogrāfiem tiks apmaksāti visi ceļa un izrādes veidošanas izdevumi. Izrādes […]

Dejas kompānija Zviedrijā meklē dejotājus 2018./2019. gada sezonai

Norrdans kompānija, kas bāzējas Hērnesandā, Ziemeļzviedrijā, meklē dejotājus 2018./2019. gada sezonai. Prasības: ļoti laba laikmetīgās dejas tehnika, spēcīga personība, laba skatuves izjūta, vismaz triju gadu pieredze kā profesionālam dejotājam/dejotājai. Pieteikšanās: līdz 2017. gada 30. novembrim aizpildot anketu http://en.norrdans.se/audition/application-form/ Atlase notiks 2018. gada 4. februārī Stokholmas Baleta akadēmijā.

Bernes dejas platformas konkurss horeogrāfiem Šveicē

Šveices dejas kompānija Tanzcompagnie Konzert Theater Bern aicina pieteikt izrādes starptautiskajam dejas festivālam un konkursam Tanzplattform Bern. Izvēlētie horeogrāfi tiks uzaicināti izpildīt savus darbus 2018. gada 13.-16. jūnijā Bernē, organizatori segs ceļa un nakšņošanas izdevumus un atlīdzību par izrādi. Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 30. decembris. http://www.konzerttheaterbern.ch/tanz/tanzplattform-bern/